Varför Internet?

En av de mest tongivande trenderna inom Business / Competitive Intelligence är kravet på att inhämta rikast möjliga material, man talar om behovet av multidimensionella analyser där olika källor tillsammans ger bästa möjliga underlag för strategiska beslut och marknadsaktioner.

Den informationskälla som för närvarande växer snabbast i betydelse är Internet. Det handlar dels om etablerade aktörers webbkommunikation (media, företag, myndigheter och organisationer), dels om mer eller mindre öppna och ofta svårfångade delar av Internet som diskussionsplatser, chattar och bloggar. På dessa de mindre officiella delarna av Internet diskuterar till exempel utvecklare, politiskt aktiva och marknadsfolk affärer, marknader och teknologier långt före att de blir officiella i form av pressmeddelanden eller artiklar i tidningar.

Internet Investigations – Internetbevakning

Aldrig förr har så mycket information varit så lättillgänglig, och dessutom till en mycket låg kostnad. På webben finns information om dig själv, ditt företag, dina kunder, dina kunders kunder, dina konkurrenter, politiska risker och möjligheter, forskning och utveckling, rykten och sanningar om vart annat.

Lerdell Investigations fångar in information om sina kunders omvärld på Internet och ger insikter så snart en förändring äger rum, så att kunden kan hantera omvärlden på bästa sätt.

Genom att använda vår tjänst Internet Investigations kompletteras kundens övriga Business Intelligence-verksamhet med marknadsledande Internetbevakning samt analys och rådgivning på nätområdet.

Worldwide Investigations – Vi fångar det världsomfattande nätet åt er

Tack vare Internets globala karaktär går det att fånga in information om konkurrenter, kunder och samarbetspartners från alla världens länder. Många bolag växer på marknader där det dominerande språket inte är engelska, utan till exempel spanska, mandarin eller hindi/sanskrit.

Lerdell Investigations har verktygen för att skräddarsy inhämtning, översättning och tolkning av global webbinformation på ett 80-tal olika språk.