Vi ger er en bild av hur ni står i jämförelse med nuvarande och potentiella konkurrenter, såväl på den svenska marknaden som utomlands.

Vi analyserar konkurrenternas styrkor och svagheter, marknadssituation, prisbild och strategier – helt enligt era önskemål och analysbehov.

Analysen kan kompletteras med vår omvärldsbevakning för att följa förändringar hos era konkurrenter.