Nulägesanalys

Vi analyserar din befintliga marknad utifrån era analysbehov, till exempel kunder, kunders kunder, konkurrenter, politisk risk, teknik, outsourcing, mm.

Marknadspotential

Inför etablering på en ny marknad är det viktigt att ta fram bästa möjliga beslutsunderlag.

Vi analyserar er marknadspotential avseende konkurrentsituation, efterfrågan eller politisk risk, till exempel.