Såväl medieutbudet som behovet för företag och organisationer att bevaka media växer kontinuerligt. I takt med att antalet mediekanaler växer (press, etermedia, webbmedia, etc), är det inte svårt att hitta till synes relevanta medieinslag.

Genom åren har våra kunder påpekat att det förhåller sig tvärtom, mängden information har snarare gjort det svårare att hitta relevant information (information overload). Det är anledningen till att Lerdell Investigations utvecklat metoder för att identifera det riktigt relevanta.

Vi arbetar därför mycket hårt för att vår mediebevakning säkerställer att våra kunder kan känna sig säkra på att inte missa några viktiga nyhetsinslag (i Sverige eller globalt sett) utan att drunkna i information.

Något tillspetsat kan vi sammanfatta vår mediabevakning på följande sätt: vi bevakar mer och mer, men levererar allt mindre – men relevant information – till våra kunder.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur media borde bevakas.