En omvärldsanalys kan omfatta ett företags eller en organisations konkurrenter, samarbetspartners, media, teknisk utveckling, kunder, lagstiftning samt leverantörer.

I syfte att komplettera omvärldsbevakningens “Intelligence Briefs” levererar Lerdell Investigations djupgående analyser av strategiskt relevanta händelser, frågor eller situationer.

Analysen ger beslutsfattaren utvärderingar, bedömningar och råd i syfte att stödja beslutsfattandet.

Vi har utfört analyser inom resebranschen, mediaområdet och mjukvaruutveckling, för att nämna några exempel.