I arbetet med att nå utsatta mål och när viktiga beslut skall fattas är det viktigt att utvärdera den egna verksamheten och marknaden i förhållande till omvärlden.

En väl etablerad metod för att genomföra denna typ av utvärderingar är den s.k. PEST-analysen. PEST står för en analys av Politiska, Ekonomiska, Sociala och Tekniska faktorer. I detalj används en PEST-analys för att analysera och utvärdera:

Politiska faktorer

 • miljöregler
 • skatteregler
 • handelsregler
 • det byråkratiska systemets funktion och effektivitet
 • anställningslagar
 • arbetsmarknadspolitik
 • konsumentskydd
 • konkurrensregler
 • politisk stabilitet
 • etc

Ekonomiska faktorer

 • tillväxt
 • inflation
 • konjunktur
 • räntesituation
 • arbetslöshetsstöd
 • beskattning
 • valuta
 • etc

Sociala faktorer

 • demografi (ålder, kön, mm)
 • inkomstfördelning
 • levnadsvillkor
 • social rörlighet
 • inställning till eget företagande
 • utbildning
 • fritid
 • trender
 • säkerhet
 • etc

Tekniska faktorer

 • infrastruktur
 • forskningssituation
 • innovativitet
 • teknik- och kunskapsöverföring
 • informationsteknik
 • Internet
 • mobilt
 • etc

Lerdell Investigations har erfarenhet av att genomföra PEST-analyser inom olika branscher, och ni är välkomna att kontakta oss för att få mer information om hur vi kan utföra en PEST-analys som passar just era behov.