Efter 15 år av research inom en rad olika områden introducerar nu Lerdell Investigations konceptet ResearchAnything, vilket bygger på de erfarenheter och de metoder som utvecklats under åren i syfte att svara upp mot företags och organisationers undersökningsbehov.

Poängen med ResearchAnything är att inget uppdrag är för udda eller omöjligt för oss – behöver du veta något så tar vi reda på det.

ResearchAnything-konceptet omfattar:

Identifiering av kundens undersöknings- och analysbehov.

Utifrån analysbehovet skräddarsys sedan undersökningen genom användning av en eller flera av de forskningsmetoder som Lerdell Investigations har i sin verktygslåda:

  • Intervjuer
  • Fokusgrupper
  • Studiebesök, fältstudier och researchsresor
  • Internet Intelligence (inhämtning av information som inte går att finna med hjälp av sökmotorerna)
  • Enkäter
  • Arkiv – och litteraturstudier
  • Telefonundersökning
  • Tester och experiment

Den insamlade information hanteras sedan i de knowledge management-system som utvecklats av Lerdell Investigations AB, där information omvandlas till kunskap.

Varje uppdrag avslutas sedan med att säkerställa att kunden får de insikter som efterfrågats, genom kunskapsöverföring i form av rapporter, presentationer och workshops.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra researchtjänster.