Rykten och halvsanningar har alltid spridits om personer, organisationer och företag – men då oftast i en snävare krets.

Spridningsmöjligheter som olika kanaler på Internet medför ökar eventuellt inte skvallret som sådant, men otvivelaktigt volymen på ryktena och dess räckvidd. Viskningar i en chatt, på en blogg eller i ett diskussionsforum förvandlas lätt till skrik som når kunder, rekryterare och samarbetspartners.

Vi har i vår omvärldsbevakning av Internet fångat in otaliga exempel på mer eller mindre medvetna kampanjer mot och ryktesspridning om personer och företag, vilket har lett till att våra klienter efterfrågat strategier för hur man bör hantera rykten på nätet.

Våra strategier för rykteshantering (reputation management) bygger på:

  • Kartläggning av rykten om person, organisation eller företag på nätet.
  • Ryktesbevakning (reputation monitoring) av identifierade källor.
  • Förslag på åtgärder. Beroende på ryktet i sig och källan rekommenderar vi olika strategier: tystnad, motattack (i undantagsfall), information till partners, till exempel.

Lika viktigt är dock att nyttja kraften hos kanalerna på Internet för att odla det egna varumärket, varför vi även tagit fram strategier för att bygga varumärke på webben.