I arbetet med att nå utsatta mål och när viktiga beslut skall fattas är det viktigt att utvärdera den egna verksamheten och de egna tjänsterna i förhållande till omvärlden.

En väl etablerad metod för att genomföra denna typ av utvärderingar är den s.k. SWOT-analysen.

En SWOT-analys är ett strategiskt planeringsverktyg som används för att utvärdera Styrkor (Strenghts), Svagheter (Weaknesses), Möjligheter (Opportunities) samt Hot (Threats) som rör ett projekt eller affärsverksamhet, genom att identifiera såväl gynnsamma som ogynnsamma interna och externa faktorer för att nå uppsatta mål.

Lerdell Investigations har erfarenhet av att genomföra SWOT-analyser inom olika branscher, och ni är välkomna att kontakta oss för att få mer information om hur vi kan utföra en SWOT-analys som passar just era behov.