Att granska en person inför en anställning, ett uppdrag, samarbete eller investering tillhör vardagen i USA. I Sverige har denna typ av granskningar inte tillhört vanligheterna. Men i samband med ett antal uppmärksammade fall i medierna där oegentligheter nått offentlighetens ljus har efterfrågan efter bakgrundskontroller ökat. Idag ser vi en utveckling mot att bakgrundsundersökningar blir en naturlig del av rekryteringsprocesser när viktiga poster ska tillsättas. Detsamma gäller även när kapital ska investeras i ett företag eller en fond, och där investeraren vill försäkra sig om att ledningen eller förvaltaren är tillförlitlig.

En bakgrundskontroll kan omfatta:

 • Medietäckning
 • Internettäckning (även delar som inte indexeras av sökmotorerna)
 • Finansiell ställning & ev konkurser
 • Ev. kriminell bakgrund
 • Verifiering av identitet, bostadsadress, utbildning och arbetslivserfarenhet
 • Bolagsengagemang
 • Förtroendeuppdrag
 • Ev intressekonflikter
 • Dolda affärsrelationer
 • Dolda agendor

På engelska används begreppen background check, screening samt human due diligence. Begreppet och fenomenet due diligence har sitt ursprung i den anglosaxiska affärsvärlden och rättssfären, och har inte någon bra svensk översättning. Det handlar om att minska risk och osäkerhet genom bakgrundskontroller. Läs mer om begreppet due diligence här >>

 

Relaterade begrepp

 

Se även

 • Personundersökning
 • Registerkontroll
 • Säkerhetsprövning

 

Referenser

http://en.wikipedia.org/wiki/Due_diligence, läst den 26 juli 2009.
http://en.wikipedia.org/wiki/Background_check, läst den 26 juli 2009.
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kerhetspr%C3%B6vning, läst den 26 juli 2009.