En företagsbesiktning är en analys av ett företag inför en investering, ett förvärv, samgående eller partnerskap. En företagsbesiktning kan också vara aktuell vid undersökning av leverantörer och konkurrenter.

Företagsbesiktning, företagsundersökning, Corporate Due Diligence

 

Produktblad om våra företagsbesiktningstjänster går att ladda ned här.

 

Lerdell Investigations har erfarenhet av omfattande och flexibla företagsbesiktningar, och erbjuder två olika undersökningar: begränsad samt omfattande företagsbesiktning.

Begränsad företagsbesiktning

En begränsad företagsbesiktning är avsedd för företag och individer som vill kontrollera bakgrunden hos potentiella leverantörer, underleverantörer eller affärsbekanta. Här undersöks bl.a. företagets historia, kreditvärdighet och rykte.

Omfattande företagsbesiktning

Lerdell Investigations rekommenderar företag och individer som är på väg in i betydande ekonomiska förbindelser såsom partnerskap, förvärv, eller investeringar att genomföra en mer omfattande företagsbesiktning. Vid en omfattande undersökning kartläggs företagets historia, kreditvärdighet, ledning, produkter, distribution, marknad, konkurrenter, produktion, inköp, FoU, redovisning, varumärke och rykte.

Användningsområden

 • Förvärv, inte minst vid uppköp av och investeringar i icke-noterade bolag
 • Investering
 • Samgående
 • Partnerskap och joint ventures
 • Analys av potentiella leverantörer
 • Konkurrentanalys

Vad vi granskar

 • Verksamhetens historia
 • Organisation, ledning och personal
 • Redovisnings- & ledningssystem
 • Produkter, distribution, marknad, prisbild och konkurrenter
 • Produktion, inköp, FoU
 • Historiska resultat och kassaflöden
 • Prognoser och budgetar
 • Tillgångar, skulder, skattesituation
 • Varumärke, rykte och mediebild
 • Miljö- samt IT-strategier

Källor

 • Bolags-, redovisnings- samt andra officiella handlingar
 • Avtal
 • Presentationsmaterial
 • Media
 • Internet
 • Telefonundersökning
 • Vid önskemål även fysisk kontroll av produktionsanläggningar, butiker och varulager.

Metod

Lerdell Investigations arbetar utifrån etablerade metoder för undersökning av företag och individer som till exempel underrättelsecykeln och SWOT. Ledord för våra undersökningar är konfidentialitet, noggrannhet, flexibilitet och användbarhet.

Vänligen ring oss på 08-55 11 55 77 eller kontakta oss med hjälp av vårt kontaktformulär, så kan vi berätta mer om våra företagsbesiktningar.