Varför omvärldsbevakning?

I en föränderlig värld är det livsviktigt för företag att få kontinuerlig kunskap om omvärlden. För att fatta bästa möjliga beslut behöver företagsledningen större insikt om den affärsmässiga, globala, tekniska, och politiska utvecklingen. Sälj- och marknadsansvariga behöver veta mer än konkurrenterna om potentiella kunder och trender för att få ett försprång på marknaden, och därigenom sälja mer.

Låt oss bevaka din omvärld, så får du bättre förutsättningar för att  nå dina mål.

Outsourcad omvärld: Vi tar hand om din omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning omfattar en bred uppsättning verktyg för att samla in, analysera, värdera och förmedla information som hjälper företag och organisationer att göra bättre affärer och bli mer framgångsrika.

Genom att låta Lerdell Investigations sköta din omvärldsbevakning får du den kunskap som är nödvändig för att du ska kunna utnyttja potentialen hos ditt företag, dina tjänster och produkter, utan att behöva bygga upp en egen – och kostsam – Business Intelligence-funktion.

Strategic Intelligence: Omvärldsbevakning för ledare

Lerdell Investigations erbjuder skräddarsydda “Intelligence Briefs” som på regelbunden basis ger er en uppdaterad förståelse av er omvärld.

Vi samlar information och insikter från flera källor – däribland Internet – och presenterar sammanfattningar som ger er rätt information från rätt perspektiv, vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

Intelligence Briefs ger er den information som ni inte finner i media eller någon annanstans.

CEO’s Daily Brief

Beslutsfattarens egen dagliga brief behandlar det senaste dygnets viktigaste intelligence-frågorna. Kunskap som är nödvändig för att kunna arbeta mot organisationens strategiska mål.

Det är en ‘eyes only’-produkt som distribueras konfidentiellt till VD och den eller de personer i VDs omgivning som fått förtroendet.

Ledningsgruppens Intelligence Brief

Ledningsgruppens Intelligence Brief ger ledningen en skräddarsydd bevakning av organisationens omvärld, och distribueras vanligen veckovis.

Informationen kan kompletteras med personliga presentationer från Lerdell Investigations, där uppföljningsfrågor kan ställas direkt.