Public Investigations – omvärldsbevakning och omvärldsanalys för offentlig sektor

Omvärldsbevakning och omvärldsnalys för offentlig sektor

En omvärld i stor förändring

Offentlig verksamhet står inför stora förändringar, inte minst på grund av händelser och trender i omvärlden. Det kan handla om globalisering, en åldrande befolkning, klimatförändringar, konkurrensutsättning eller demokratihot.

Att som myndighet, kommun, eller landsting bevaka och analysera den egna omvärlden blir därför allt viktigare.

Varför behöver offentlig sektor omvärldsbevakning?

På senare år har omvärldsarbetet utvecklats i såväl omfattning som kvalitet inom offentlig sektor.

Lerdell Investigations har därför utvecklat tjänster särskilt riktade mot offentlig verksamhet, där erfarenheter från avancerad omvärldsbevakning kombineras med insikter om de särskilda utmaningar som stora delar av offentlig sektor står inför.

Bakgrund

Lerdell Investigations verksamhet har sitt ursprung i den forskning som grundaren och ägaren David Lerdell bedriver om Internet ur ett omvärldsbevakningsperspektiv.

David Lerdell har tidigare varit verksam vid sektionen för Offentlig organisation (Public Management) vid Handelshögskolan i Stockholm, samt vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor). Där författade David bland annat en SOU om arbetet med Public Management inom OECD.