Vi stödjer Johnnie och Mattias (Roomservice) barnhem - God Jul!

Som en del av vårt pro bono-arbete har vi i år stött ett barnhem i Awassa, Etiopien. Barnhemmet byggdes för ett par år sedan av Johnnie och Mattias från tv-programmet ROOMSERVICE, och David Lerdell besökte Awassa i södra Etiopien sommaren 2007. Vi har hjälpt till med PR och assisterat Biltmore med att ta fram en ny webbsida: www.barnhemmet.se.

Vi har även valt att stödja barnhemmet med ett mindre finansiellt bidrag som årets julgåva från Lerdell Investigations.

Vi på Lerdell Investigations önskar Dig en riktigt God Jul!

DN   DN2   DN3  SVD SVD2 SVD3 DPS VA  VA2 VA3 AFV AFV2 AFV3  SydSv SydSv2 SydSv3 Barometern  Baro2  Baro3   AB  AB2  AB3

DB  DB2 Dagen  D2  D3  HD  HD2  HD3 Pol Pol2  SMP  SMP2 TH YA YA2 VR K5 K52 K53 K54  AOB AOB2 ETC  Fokus SH  SH2 SH3 CS IDG IT24