Tidigare i våras anordnade Gartner sitt återkommande “Business Intelligence Summit” i London, där man bland annat diskuterade framtiden för Business Intelligence. Bloggaren Shawn Rogers sammanfattade konferensen i 10 punkter, där de mest intressanta iakttagelserna var:

  • Business Intelligence/Omvärldsbevakning tar “steget” fullt ut och blir en separat organisatorisk funktion, likt HR eller marknadsföring.
  • Marknaden för BI kommer att växa mycket starkt under det närmaste decenniet, vilket kommer att leda till att allt fler ägnar sig åt omvärldsbevakning på ett eller annat sätt.
  • 2010 kommer mer än hälften av de största företagen i världen att ha etablerat “BI Competency Centers”
  • Dessa omvärldsbevakningscentra kommer att utgöra kärnan för spridningen av BI-arbetet ut i hela företaget / organisationen.
  • Det går dock inte att bara köpa på sig denna kompetens, den måste införlivas i organisationens strategi och kultur

Det är ju den inneboende spänningen mellan att inrätta separata funktioner/avdelningar för omvärldsbevakningsarbetet och att samtidigt få samtliga medarbetare att bli omvärldsbevakare som är den stora utmaningen för ett lyckat BI-arbete. Det handlar om att skapa såväl specialistkompetens som en generell förståelse av vikten av omvärldsbevakning för att undvika att BI-arbetet resulterar i ytterligare kilometrar av hyllvärmare med rapporter och information som aldrig kommer till användning i vare sig ledningens strategiska verksamhet eller organisationens vardagliga arbete.