I vårt arbete med att hitta strategiskt viktig information på webben, fokuserar vi på att fånga in den del av Internet som inte indexeras av sökmotorerna – den sk djupa eller osynliga webben (eng. deep web).

För det är ju nämligen så att Google, Yahoo, MSN Live och allt vad de heter endast indexerar en liten del av den totala webben. Den initierade webbtidskriften Salon.com presenterade till ex 2004 en undersökning som visade att Googleroboten indexerar mindre än en 1 % av webben. Även om denna siffra är högst osäker och går att diskutera, pekar undersökningen på att sökmotorerna inte räcker till för professionella nätanvändare i dagsläget.

Detta är man på Google naturligtvis medvetna om, och även om 1 % av webben räcker till och blir över för majoriteten sökare så jobbar man även på att komma åt den djupa webben.

Det är därför oerhört intressant att se de första tecknen på att man från Google har en lösning på gång där man genom ett mer avancerat användargränssnitt ska komma att erbjuda mer avancerade sökmöjligheter. Läs mer om detta hos the Industry Standard och lita på att vi kommer att följa denna utveckling noggrant.

Läs även vad andra bloggare skriver om , , , , och .