The Times rapporterar om att Wiredredatören Chris Andersons “The Long Tail”-teorin fallerar. Utmärkta Wikipedia:

Den långa svansen innebär att via nätverk på Internet ökar marknaden för produkter som tidigare sålde väldigt dåligt. Uttrycket kommer av formen på en efterfrågekurva där fördelningen till vänster bildar en liten skock. Till höger om denna faller kurvan snabbt, och bildar en “lång svans”. Anderson menar att det sammanlagda försäljningsvärdet av de småsäljande produkterna kan vara lika stort som värdet på de produkter som traditionellt ansetts som storsäljare, varför det i den elektroniska tidsåldern med låga eller inga lagerhållningskostnader kan vara värt att satsa även på produkter i en smal nisch.

Har en känsla av att kritikerna missar poängen med the Long Tail – och det ser ut som litet av ett försvarstal från “the old school”.

Jag har dessutom under en längre tid använt Long Tail-metaforen för att beskriva andra fenomen på nätet – inte minst det faktum att rykten på nätet tenderar att ha väl så långa svansar…

HD, SvD, SMP, Barometern, Sydsvenskan, IDG, Syd2, IDG2, IDG3, lDG4

IDG2