IDG – och Tomas Gilså – gjorde mig uppmärksam på gnuheters tjänst Creeper som är “ett enkelt övervakningssystem för den allmänhet som vill kunna se vad våra svenska myndigheter, militär och politiska partier är ute och letar efter för information på det svenska Internet”.

Tanken är att man lägger upp en liten räknare/övervakare på den egna sidan, som vidarebefordrar besöksdata till Creeper – som i sin tur gör denna information tillgänglig för allmänheten via en öppen loggfil.

Vid första anblick skulle då detta vara ett fiffigt svar på den klassiska frågan “Vem ska övervaka övervakarna?” – men för det första så handlar ju knappast all trafik från myndigheternas sida om övervakning, för det andra så får man väl hoppas att våra tillsynsmyndigheter inte alltid flaggar helt öppet med var de kommer från i sitt övervakningsarbete.

I sammanhanget kan konstateras att FRA verkar ha anlitat en PR-byrå som kommit med en intressant lösning på hur myndigheten ska bemöta kritik mot den egna organisationen – nämligen genom sidan “Klartext” där man från FRA går till direkt konfrontation mot sina meningsmotståndare. I skrivande stund toppas dock Klartext av att man klappar media på ryggen och berömmer DNs Niklas Ekdal som uttryckt förståelse för FRAs verksamhet.